Muistutusoikeus

Muistutus

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Ajoittain huoltajille herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Tällaisissa tilanteissa asian selvittämiseksi ollaan ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön johtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle (Varhaiskasvatuslaki 54§).

Muistutuksen tekeminen kunnallisen tai palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen toiminnasta

Muistutus osoitetaan Kotkan kaupungille.
Asiakas tekee muistutuksen ensisijaisesti täyttämällä e-lomakkeen.

Siirry e-lomakkeelle muistutuksen tekoon

Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä, joka palautetaan kirjaamo@kotka.fi tai postitse Kirjaamo, Kustaankatu 2, 48100  KOTKA. Mikäli muistutuksesta ilmenee arkaluonteisia asioita (esim. lapsen terveys-/tukitoimitietoja), ei sähköpostin käyttö ole suositeltavaa.

Muistutuksessa asiakas kertoo mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä. Poikkeuksena on vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Sosiaaliasiamies

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom tuottaa sosiaaliasiamiespalvelut Kymenlaaksossa. Alla olevan linkin alta löytyvät ajantasaiset sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä lisätietoa aiheesta.

Siirry Socomin sivulle tästä