Kehityksen ja oppimisen tuki

Tukea lapsen arkeen

Kehityksen ja oppimisen tuki koostuu lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta toiminnassa. Oppimisympäristöä muokataan lapsiryhmän tarpeisiin sopiviksi yhdessä lasten kanssa. Jokaisen lapsen tulee kokea itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä.

Lapsen arjessa tuki toteutuu päivittäisessä toiminnassa ja näkyy erilaisin joustavin järjestelyin omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Tuen toteuttamisen edellytyksenä on tiivis yhteistyö lapsen huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muun yhteistyöverkoston välillä.

Veo (varhaiskasvatuksen erityisopettaja) osallistuu lapsen kasvun ja oppimisen tuen toteuttamiseen. Hän tekee tiivistä yhteistyötä oman alueensa varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten huoltajien kanssa. Veo arvioi lasten tuen tarpeita ja suunnittelee sekä toteuttaa näitä tarpeita vastaavaa toimintaa pienryhmissä tai yksittäisten lasten kanssa. Lisäksi hän varmistaa tuen toteutumisen lapsiryhmissä ja arvioi tuen vaikuttavuutta säännöllisesti. Veo osallistuu monialaiseen yhteistyöhön lasten tarpeiden mukaisesti.

Kotkan varhaiskasvatuksessa on käytössä Muksunetti, johon lapsen vasu sekä kehityksen ja oppimisen tuki kirjataan. Huoltajat pääsevät lukemaan ja hyväksymään lapsensa vasun TietoEdu-mobiilisovelluksen kautta.