Henkilöstö

Varhaiskasvatuksessa työskentelee päiväkodin johtajia, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, päiväkotiavustajia sekä perhepäivähoitajia. Lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelevät veo, kuraattori ja S2-opettaja sekä määräaikaisesti kehittämistoiminnan koordinaattoreita.

Veo (varhaiskasvatuksen erityisopettaja)

Veo tekee tiivistä yhteistyötä oman alueensa varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä lasten huoltajien kanssa. Hän arvioi lasten tuen tarpeita ja suunnittelee sekä toteuttaa näitä tarpeita vastaavaa toimintaa pienryhmissä tai yksittäisten lasten kanssa. Lisäksi hän varmistaa tuen toteutumisen lapsiryhmissä ja arvioi tuen vaikuttavuutta säännöllisesti. Veo osallistuu monialaiseen yhteistyöhön lasten tarpeiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen kuraattori

Kuraattori työskentelee yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Työ painottuu lapsen ja perheen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja sen lisäämiseen. Hän ohjaa ja auttaa yksittäisten lasten sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Hän auttaa myös lapsiryhmän sosiaalisissa pulmatilanteissa ja ehkäisee ongelmia yhteistyössä huoltajien ja henkilöstön kanssa. Hän tukee ja vahvistaa vanhemmuutta keskustellen, ohjaten ja antaen tietoa muista palveluista. Hän on tarvittaessa tukena perheen muutos- ja kriisitilanteissa. Tarvittaessa kuraattori tekee monialaista yhteistyötä.

S2-opettaja (varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettaja)

S2-opettaja ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen henkilöstöä sekä lasten huoltajia kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvissä asioissa. Hän työskentelee lapsiryhmissä sekä yksittäisten lasten kanssa. Hän ohjaa kasvattajia S2-opetuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa vahvistaen kieli- ja kulttuuritietoista osaamista yksiköissä. Tarvittaessa S2-opettaja tekee monialaista yhteistyötä.