Kotoutumisen koordinointi

Kotoutumisen koordinointi koordinoi yhteistyötä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Kotka-Kymin seurakunnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Osana kotoutumisen koordinaatiota Kotkan kaupunki tarjoaa sosiaaliohjausta niille maahanmuuttajille, joiden kotoutumisaika on päättynyt.

Tukihenkilötoimintaa ja vapaaehtoistyötä koordinoi Kotkan kaupungin ja Kotka-Kymin seurakunnan yhteinen maahanmuuttajatyön koordinaattori.