Seudullinen maahanmuuttotyö

Seudullinen kotouttamisohjelma

Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat laatineet yhteisen, seudullisen kotouttamisohjelman.  Seudullisen kotouttamisohjelman päätavoite on maahanmuuttajien hyvä kotoutuminen ja osallisuus yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Ohjelmassa tuodaan esille toimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää kolmen alatavoitteen toteutumista: arkeen kotoutuminen, koulutuksen ja työllistymisen edistäminen sekä hyvät väestösuhteet.

Seudullinen maahanmuuttotoimikunta seuraa ja arvioi ohjelman tavoitteiden toteutumista säännöllisesti ohjelmakauden aikana.

Seudullinen kotouttamisohjelma

Seudullinen maahanmuuttajatyön koordinaattori

Seudullinen maahanmuuttajatyön koordinaattori kehittää toimintamalleja kaksisuuntaiseen kotoutumiseen yhteistyössä kuntien, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Koordinaattorin työtä ohjaa seudullinen kotouttamisohjelma.

Maahanmuuttajafoorumi

Etelä-Kymenlaaksossa toimii Maahanmuuttajafoorumi. Sen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Etelä-Kymenlaaksossa, toimia maahanmuuttajien vaikuttamiskanavana maahanmuuttajia koskevissa asioissa, tuoda maahanmuuttajien näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille.