Maahanmuuttajien sosiaaliohjaus

Kotkan kaupungilla on tarjolla sosiaaliohjausta maahanmuuttajille maahanmuuttoprosessin eri vaiheessa. Kyseisen palvelun piiriin kuuluvat kaikki maahanmuuttajataustaiset asiakkaat pois lukien turvapaikanhakijat, pakolaistaustaiset maahanmuuttajat kotoutumisajalla sekä laittomasti maassa olevat.

Asiakkaille tarjotaan monipuolista tukea, neuvontaa ja ohjausta asioiden hoitamisessa erilaisissa elämän tilanteissa. Tukea saa arkielämään ja asumiseen liittyvissä asioissa, sekä lasten- ja perheasioissa, dokumenteissa (lomakkeet ja hakemukset), myös ohjausta ja neuvontaa toimeentuloon ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Sosiaaliohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa kuten Kela, Kymsote (aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja perhepalvelut, monialainen työelämäpalvelu jne.), TE-toimisto, Migri, poliisi, edunvalvonta jne. Palvelu edellyttää asiakkaan vapaaehtoista palveluun hakeutumista, sitoutumista yhteistyöhön ja osallistumista tilanteensa selvittämiseen.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa asioimalla palvelupisteessä. Päivystysaikoja ei ole, tapaamiset ainoastaan ajanvarauksella. Asiakas voi itse varata tapaamisajan tai työntekijä/viranomainen voi varata sen hänelle. Tarvittaessa sosiaaliohjaaja tilaa tulkin. Asiakkaan tukena sosiaaliohjaaja voi lähteä myös asioinnille mukaan. Sosiaaliohjaaja ei tee palveluihin liittyviä päätöksiä.