Maahanmuuttajien sosiaaliohjaus

Kotkan kaupunki tarjoaa kotoutumista tukevaa ja edistävää sosiaaliohjaajan neuvontaa maahanmuuttaneille maahanmuuttoprosessin eri vaiheessa. Asiakkaille tarjotaan monipuolista tukea, neuvontaa ja ohjausta asioiden hoitamisessa erilaisissa elämän tilanteissa. Kotoutumisajalla ja myös sen jälkeen monet maahanmuuttajat tarvitsevat tehokkaampaa ohjausta puutteellisen kielitaidon tai asiakasprosessi- ja palvelujärjestelmäosaamisen takia. Maahanmuuttajille annetaan tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tukea saa arkielämään ja asumiseen liittyvissä asioissa, sekä lasten- ja perheasioissa, dokumenteissa (lomakkeet ja hakemukset), myös ohjausta ja neuvontaa toimeentuloon ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Sosiaaliohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä monien eri toimijoiden ja palveluiden kanssa kuten Kymenlaakson hyvinvointialue (aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja perhepalvelut, monialainen työelämäpalvelu jne.), Kela, TE-toimisto, Maahanmuuttovirasto, poliisi, edunvalvonta jne.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa asioimalla palvelupisteessä, joka sijaitsee Karhulassa (Kuntala). Tapaamiset ainoastaan ajanvarauksella. Asiakas voi itse varata tapaamisajan tai työntekijä/viranomainen voi varata sen hänelle. Tarvittaessa sosiaaliohjaaja tilaa tulkin. Asiakkaan tukena sosiaaliohjaaja voi lähteä myös asioinnille mukaan. Sosiaaliohjaaja ei tee palveluun liittyviä päätöksiä. Päätöksen asiakkaan tilanteessa tekee päätoimija, esim. Kela kun kyse on etuuksista.

Seuraaville asiakasryhmille palveluita tarjotaan kuitenkin muualla; turvapaikanhakijat, yksin tulleet alaikäiset maahanmuuttajat, pakolaistaustaiset maahanmuuttajat kotoutumisajalla sekä laittomasti maassa olevat.