Kotoutumisen koordinointi

Kotoutumisen koordinointi koordinoi yhteistyötä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Kotka-Kymin seurakunnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osana kotoutumisen koordinaatiota Kotkan kaupunki tarjoaa sosiaaliohjausta maahanmuuttajille maahanmuuttoprosessin eri vaiheessa. Tukea ja ohjausta saa esimerkiksi arkielämään ja asumiseen liittyvissä asioissa, perheasioissa sekö toimeentuloon liittyvissä asioissa.

Tukihenkilötoimintaa ja vapaaehtoistyötä koordinoi Kotkan kaupungin ja Kotka-Kymin seurakunnan yhteinen maahanmuuttajatyön koordinaattori.