Kotkan vastaanottokeskus

Kotkan vastaanottokeskuksen tehtävänä on majoittaa ja tarjota lakisääteiset peruspalvelut turvapaikkaa hakeneille henkilöille turvapaikka- ja oleskelulupahakemusten käsittelyprosessin ajaksi.  Kotkan vastaanottokeskuksessa on 500 asiakaspaikkaa. Asiakkaat ovat täysi-ikäisiä tai perheitä.

Kotkan vastaanottokeskuksen perustehtävät:

  • majoittaa turvapaikanhakijat
  • huolehtia tarvittaessa toimeentulosta
  • järjestää välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut
  • järjestää tarvittavat tulkkipalvelut
  • järjestää oikeusapupalvelut
  • tehdä yksilöllinen toimintasuunnitelma työ- ja opintotoimintaan, johon asiakas sitoutuu
  • järjestää kielen ja yhteiskuntatietouden opetusta