Hybridiyksikkö ja jälkihuolto

Hybridiyksikkö

Kotkan kaupungin hybridiyksikkö on tarkoitettu ilman huoltajaa, Suomeen turvapaikanhakijoina tulleille tai oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille. Hybridiyksikkö on 28-paikkainen ympärivuorokautinen asumisyksikkö. Lapset ja nuoret asuvat siellä, kunnes täyttävät 18 vuotta tai kunnes omat vanhemmat muuttavat pysyvästi Suomeen. Hybridiyksikön tehtävänä on tukea lasta tai nuorta turvapaikkaprosessissa ja kotoutumisessa Suomeen. Kotkan kaupungin hybridiyksikkö tarjoaa lapsille ja nuorille lastensuojelulain mukaisesti hoivan ja huolenpidon.

Jälkihuolto

Kotoutumislain mukainen jälkihuolto on tarkoitettu alaikäisenä ilman huoltajaa tulleille nuorille heidän täysi-ikäistymisensä jälkeen. Jälkihuoltoa annetaan 18-25-vuotiaille, ja sen avulla nuoria tuetaan kokonaisvaltaisesti heidän arjessaan ja elämänhallinnassaan. He tarvitsevat tukea ja ohjausta esimerkiksi oman koulutuspolkunsa löytämiseen tai sen suorittamiseen. Onnistunut itsenäistymisvaihe tukee nuoren kotoutumista ja avaa väylän mielekkääseen ja omannäköiseen elämään Suomessa.