Sovellettu liikunta

Sovelletulla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja heidän liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Sovelletun liikunnan tavoitteena on tarjota esteettömiä, monipuolisia, yhdenvertaisia, laadukkaita ja innostavia liikuntapalveluja kaikenikäisille.

Liikuntaneuvonnan, ikäihmisten ja sovelletun liikunnan ryhmät kevät 2022

HUOM! Ryhmiin otetaan tällä hetkellä max. 10 henkilöä.

Maanantai

klo 8.00-9.00 Dysfasia lasten liikunta Langinkosken koulu
klo 9.00-10.00 Dysfasia lasten liikunta Langinkosken koulu
klo 10.00-11.00 Ikäihmisten kuntosaliohjaus Citykoti
klo 10.30-11.30 Muistiliikunta Kotkansaaren sairaala
klo 12.00-13.00 Ikäihmisten kuntosaliohjaus Citykoti
klo 12.00-13.00 Neurologinen liikunta Kotkansaaren sairaala
klo 12.00-13.00 Omaishoidon kuntosaliohjaus Citykoti
klo 13.30-14.30 Liikuntaneuvonnan elintapamuutos Kotkansaaren sairaala

Tiistai

klo 8.30-9.30 Ikäihmisten kuntosaliohjaus Citykoti
klo 10.00-11.00 Luusto- ja osteoporoosiliikunta Kotkansaaren sairaala
klo 11.00-12.00 Ikäihmisten kuntosaliohjaus Citykoti
klo 12.00-13.00 TULES-liikunta Kotkansaaren sairaala
klo 12.00-13.00 Ikäihmisten kuntosaliohjaus Citykoti
klo 13.30-14.30 TULES-liikunta Kotkansaaren sairaala

Torstai

klo 9.00-10.00 Ikäihmisten kuntosaliohjaus Eskolan palvelukeskus
klo 10.00-11.00 Omaishoidon kuntosaliohjaus Eskolan palvelukeskus
klo 11.00-12.00 Omaishoidon kuntosaliohjaus Eskolan palvelukeskus
klo 12.30-13.30 Omaishoidon kuntosaliohjaus Eskolan palvelukeskus
klo 12.30-14.00 Kehitysvammaisten lasten IP-kerhon liikunta 1 krt/kk Mussalon koulu
klo 14.30-15.30 Liikuntaneuvonnan kuntoliikunta maahanmuuttajanaisille Kotkansaaren sairaala
klo 16.00-17.00 TULES-liikunta työikäisille Kotkansaaren sairaala
klo 17.15-18.00 Kehitysvammaisten liikunta pojille ja miehille Kotkansaaren sairaala
klo 18.15-19.00 Kehitysvammaisten liikunta tytöille ja naisille Kotkansaaren sairaala
klo 19.00-20.00 Liikuntaneuvonnan elintapamuutos Kotkansaaren sairaala

Perjantai

klo 8.00-9.00 Liikuntaneuvonnan liikunta Spesian opiskelijoille Kotkansaaren sairaala
klo 8.00-9.00 Dysfasia lasten liikunta Otsolan koulu
klo 9.00-10.00 Dysfasia lasten liikunta Otsolan koulu
klo 9.30-11.30 Avoin kuntosaliohjaus Steveco-areena
klo 11.00-12.00 Liikuntaneuvonnan työttömien liikunta Kotkansaaren sairaala
klo 11.00-12.00 Ikäihmisten kuntojumppa Steveco-areena
klo 12.00-13.00 Ikäihmisten kuntojumppa Steveco-areena