Sovellettu liikunta

Sovelletulla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja heidän liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Sovelletun liikunnan tavoitteena on tarjota esteettömiä, monipuolisia, yhdenvertaisia, laadukkaita ja innostavia liikuntapalveluja kaikenikäisille.

Sovelletun liikunnan ryhmät 2021

Maanantai
Dysfasia lasten liikunta klo 12.00 – 14.00
Tiistai
Luusto liikunta klo 10.00 – 11.30
TULES liikunta klo 13.00 – 14.30
Keskiviikko
Muisti liikunta klo 11.00 – 12.30
Torstai
Dysfasia lasten liikunta klo 8.00 – 10.00
Neurologinen liikunta klo 12.00 – 13.30
TULES liikunta klo 14.00 – 15.30