Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaupungille osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Vastuu päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisestä on Kymsotella. Kotkan kaupunki tekee ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä verkostoissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Alla olevasta linkistä löydät Anna meidän auttaa -esitteen, josta  löytyy mielenterveys- ja päihdepalvelut Kotkan alueella.

Anna meidän auttaa -esite