Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaupungille osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Vastuu päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisestä on Kymsotella. Kotkan kaupunki tekee ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä verkostoissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Alla olevasta linkistä löydät Anna meidän auttaa -esitteen, josta  löytyy mielenterveys- ja päihdepalvelut Kotkan alueella.

Anna meidän auttaa -esite

Mielenterveys- ja päihdepalveluja saat Kymsoten kautta

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja päihdehuoltoa tarvitseville kymenlaaksolaisille. Mahdollisuus on myös palveluohjaukseen ja sosiaalityön palveluihin. Mielenterveyspalvelut on suunnattu erilaisissa psyykkisissä ongelmatilanteissa olevien ihmisten tukemiseen. Päihdepalveluiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa päihteiden ongelmakäytön haittoja.

Suorat yhteystiedot Kymsoten eri palveluihin löytyy tästä: Kymsote