Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaupungille osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Vastuu päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisestä on Kymsotella. Kotkan kaupunki tekee ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä verkostoissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa: mm. Seniori Hyvinvointitreenit keväällä 2020 ja Mielessä tuulee -viikko elokuussa.