Palvelualueet sekä kaupunginjohtajan alaiset toiminnot

Organisaatio muodostuu kahdesta palvelualueesta: konsernipalvelualue ja hyvinvointipalvelujen palvelualue

 • Palvelualueen johtaja vastaa palvelualueensa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa
 • Kaupunginjohtaja Esa Sirviön suorassa alaisuudessa toimii kolme vastuualuetta sekä Kymenlaakson pelastuslaitoksen kunnallinen liikelaitos.

Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat vastuualueet

1. Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue, jota johtaa kehitysjohtaja Terhi Lindholm, p. 040 670 8222.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, p. 040 668 2747.

Viestintä ja markkinointi, p. 040 743 3733.

2. Kaupunkisuunnittelun vastuualue, jota johtaa kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, p. 0400 760284 .

3. Teknisten palvelujen vastuualue, jota johtaa tekninen johtaja Hannele Tolonen, p. 044 702 4372.

Konsernipalvelualue

Johtaja kansliapäällikkö Marianna Ruonala, p. 044 702 4222.

Vastaa kaupungin hallinto- ja tukipalveluista sekä kaupungin tahdon toteutumisesta omistajapolitiikan osalta kaupungin tytäryhteisöissä sekä tärkeimmissä sidosryhmissä.

Konsernipalvelualue vastaa lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen, terveydensuojeluviranomaisen sekä rakennusvalvonnan lupa- ja valvontapalveluista ympäristölautakunnan alaisena.

Konsernipalvelualue jakautuu neljään toimintayksikköön:

 1. Hallintoyksikköä johtaa kansliapäällikkö Marianna Ruonala.
 2. Henkilöstöasioiden yksikköä johtaa henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, p. 040 159 0899.
 3. Talousyksikköä johtaa talousjohtaja Pietu Mänttäri, p. 040 518 7125.
 4. Ympäristöpalvelujen yksikköä johtaa ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala, p. 044 702 4805.

Hyvinvointipalvelujen palvelualue

Johtaja palvelujohtaja Jorma Haapanen, p. 040 538 9357.

Palvelujohtaja johtaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan alaisista vastuualueista ja toimintayksiköistä koostuvaa hyvinvointipalvelujen palvelualuetta.

Hyvinvointipalvelujen palvelualueella toimii kuusi vastuualuetta:

 1. Terveydenhuollon vastuualue. Johtaa terveysjohtaja Kati Homanen, p. 0400 838 167.
 2. Perhepalvelujen vastuualue, jota johtaa vt. perhepalvelujohtaja Heli Sahala, p. 040 195 5146.
 3. Vanhustenhuollon vastuualue, jota johtaa vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist, p. 0400 659 929.
 4. Sosiaalihuollon vastuualue, jota johtaa sosiaalijohtaja Heli Sahala, p. 040 196 5146.
 5. Opetustoimen vastuualue, jota johtaa opetustoimen johtaja Juha Henriksson, p. 0400 371 396.
 6. Varhaiskasvatuksen vastuualue, jota johtaa varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen, p. 0400 556 296.

Hyvinvointipalvelujen palvelualueella on lisäksi kaksi toimintayksikköä:

 1. Nuorisotyön yksikkö, jota johtaa nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen, p. 040 779 0162.
 2. Liikuntapalvelujen yksikkö, jota johtaa liikuntajohtaja Antti Mattila, p. 040 538 5479.

Lue lisää

Kotkan kaupungin hallintosääntö 2017
Kotkan organisaatiokaavio 2017