Kotkan kaupungin avustuksia ja apurahoja

Kansainvälisen toiminnan avustukset | Korjaus- ja energia-avustukset | Kulttuuriavustukset | Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan avustukset | Nuorisoyhdistysten avustukset |
Vanhusten virkistystoiminnan avustukset | Sosiaali- ja terveysalalla toimivien järjestöjen avustukset | Raittiustyön avustukset | Veteraaniyhdistysten toiminta-avustukset | Yksityistieavustukset | Ympäristönsuojelu- ja eläinsuojeluavustukset | Taide- ja kulttuurilaitosten yleisavustus ja vuokra-avustus | Yleishyödyllisen yhteisön toimitila-avustus | Kiinteistöveroavustus

Avustukset ja apurahat vuodelle 2018: kaupungissa toimiville yhteisöille avustuksia toiminnan tukemiseen.

Avustushakemuslomakkeita saa

  • kaupungintalon kirjaamosta, Kustaankatu 2
  • asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6
  • internetsivulta
    Siirry lomakkeet-sivulle

Hakemukset on palautettava alla mainittuihin toimipaikkoihin viimeistään torstaina 29.3.2018 kello 15.00 mennessä, jollei muuta määräaikaa ole mainittu.

Avustuksia myönnettäessä noudatettavat kaupunginhallituksen 30.10.2017 hyväksymät yleisohjeet löytyvät Kotkan kotisivuilta osoitteesta
 

Kansainvälisen toiminnan avustukset

Kansainvälisen toiminnan kohdeavustuksia myönnetään Kotkassa järjestettäviä yleisötilaisuuksia varten. Etukäteen tehtävä hakemus on vapaamuotoinen. Siinä on ilmettävä tapahtuman sisältö kustannusarvioineen, järjestävän yhteisön nimenkirjoittajat sekä yhteystiedot ja pankkiyhteys. Avustuksia voi anoa koko vuoden ajan. Hakemukset toimitetaan kaupunginhallitukselle osoitteeseen PL 205, 48101 Kotka tai kaupungintalon kirjaamoon.

Lisätietoja

Johdon assistentti Nina Rauhala
puh. 05 234 4203,
040 585 0254.

Korjaus- ja energia-avustukset

Siirry Korjaus- ja energia-avustukset -sivulle

Kulttuuriavustukset

Siirry Kulttuuripalvelujen avustukset-sivulle

Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää lähinnä junioritoimintaan tarkoitettuja toi-minta-avustuksia urheiluun ja liikuntaan erikoistuneille seuroille. Hakemuksia on saatavana myös liikuntapalvelukeskuksesta, Metsontie 41 B, 48220 Kotka.

Järjestöyhteistyöavustus (junioritoiminnan toiminta-avustukset) on haettavissa 29.3.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää junioritoiminnan toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2017, toiminnantarkastajien lausunto, luettelo toimivista sekä toimintavuoden aikana uusista koulutetuista valmentajista, harjoitusvuorojen kävijätilastot sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018. Liitteet vain junioritoiminnasta.
Hyvinvointilautakunta on varannut vuoden 2018 järjestöyhteistyöavustussummasta (juniorityön toiminta-avustus) vähintään 5 % erityis- ja kuntoliikuntaseurojen tukemiseen sekä terveysliikunnan yhteistyöhankkeisiin, sekä enintään 25 % liikuntatiloista perittävien vuokrien kompensointiin.

Vuodelle 2019 haettavat merkittävät erityisavustukset (yli 2.000 €) tulee jättää 12.10.2018 klo 15.00 mennessä. Avustusten myöntämisen kriteerit löytyvät internetsivulta www.kotka.fi/lomakkeet.

Urheilija-, valmentaja- ja kuntostipendien haku päättyy 1.12.2018.

Leiriavustusten haku päättyy 12.10.2018 klo 15.00. Muut kuin yli 2.000 euron suuruiset erityisavustukset v. 2018 ovat haettavissa sääntöjen puitteissa koko toimintavuoden ajan.

Hyvinvointilautakunnalle osoitetut hakemukset on toimitettava asiakaspalvelupiste Ruoriin os. Kirkkokatu 6, tai postin välityksellä osoitteeseen Kirkkokatu 6, 48100 KOTKA. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettu ja skannattu) osoitteeseen ruori@kotka.fi.
 

Lisätietoja

Liikuntasuunnittelija
Esko Halonen
puh. 040 575 6448

Nuorisoyhdistysten avustukset

Vuoden 2018 toiminta-avustukset ovat haettavana 29.3.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Nuorisoyhdistysten toimitila-avustukset ovat haettavana 29.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Nuorisoyhdistysten avustukset kohdennettuun erityistoimintaan ovat haet-tavana 4.1.— 31.10. 2018.

Lasten ja nuorten leiritoiminnan avustukset ovat haettavana 31.10.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakemukset on toimitettava asiakaspalvelupiste Ruoriin os. Kirkkokatu 6, tai postin välityksellä osoitteeseen Kirkkokatu 6, 48100 KOTKA. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettu ja skannattu) osoitteeseen
ruori@kotka.fi.

Lomakkeita on saatavana myös nuorisotyön yksikön internetsivulta http://www.kotka.fi/asukkaalle/nuorisopalvelut/avustukset

Lomakkeita on saatavana myös nuorisotyön yksikön internetsivulta www.nuortenkotka.net

 

Lisätietoja

puh. 040 838 7039

nuorisotyökoordinaattori Tuula Tissari
puh. 040 838 7039.

Projektiraha nuorille ja nuorten ryhmille

Haluatko järjestää tapahtumat, tehdä elokuvan, muodostaa harrastusryhmän tai onko sinulla joku idea?
Vähintään kolmen nuoren ryhmä voi hakea projektirahaa 100-500 euroa ja päätös tulee ääntä nopeammin.

Ote yhteyttä nuorisotoimenjohtaja leena.ruotsalainen@kotka.fi
puh. 040 779 0162

Vanhusten virkistystoiminnan avustukset
Sosiaali- ja terveysalalla toimivien järjestöjen avustukset
Raittiustyön avustukset

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää yhteisöille avustuksia vanhusten virkistystoimintaan, sosiaaliseen lomatoimintaan ja raittiustyöhön sekä avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt painottaa avustuksia myönnettäessä avustuksen käyttötarkoituksen niin, että avustuksen myöntäminen
• edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia,
• edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa,
• edistää ennaltaehkäisyä,
• edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia.

Lisäksi todetaan, että avustusta ei myönnetä käytettäväksi niiden palveluiden tuottamisen rahoitukseen, joita sosiaali- ja terveyshuollon vastuualueet ostavat ostopalvelusopimuksilla tai muulla sitoumuksella, eikä pääomamenojen kattamiseen.

Hakemukset tehdään vuosiavustuslomakkeelle, joita on saatavana myös Karhulan terveyskioskista, Karhunkatu 2 ja asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6. Lomakkeella on ilmoitettava yhdistyksen jäsenmäärä. Hakemukset toimitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettuina asiakaspalvelupiste Ruoriin, Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettu ja skannattu) osoitteeseen ruori@kotka.fi.

Lisätietoja

Vanhusten virkistystoiminnan avustukset

Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist
puh. 0400 659 929

Järjestöavustukset

Controller Maija Spännäri
puh. 040 352 9082

Veteraaniyhdistysten toiminta-avustukset

Kaupunginhallitus myöntää toiminta-avustuksia Kotkassa toimiville veteraaniyhdistyksille (sotaveteraanit, rintamaveteraanit, sotainvalidit, yhteisjärjestö).

Hakemukset tehdään vuosiavustuslomakkeelle, joita on saatavana myös Karhulan terveyskioskista, Karhunkatu 2, 48600 Kotka ja asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemuksessa on mainittava rintamamiestunnuksen omaavien jäsenten lukumäärä. Hakemukset toimitetaan asiakaspalvelupiste Ruoriin osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse (allekirjoitettu ja skannattu) osoitteeseen ruori (at) kotka.fi.

Lisätietoja

Controller
Tiina Lampinen
puh. 040 767 8363

Yksityistieavustukset

Tekniset palvelut myöntää yksityisille teille avustusta ensisijaisesti yksityistei-den kunnossapitoon ja mikäli kunnossapitoavustusten jaon jälkeen määrärahaa jää, harkinnan mukaan jaetaan jäljellä oleva määräraha parantamisavustuksina tiekunnille. Parantamisavustushakemuksiin on liitettävä suunnitelma ja kustannusarvio tai muu luotettava selvitys parantamishankkeesta. Yksityistieavustuksiin on varattu 60 000 euroa.

Hakemukset on tehtävä tarkoitusta varten tehdylle lomakkeelle, joita on saatavana kaupungintalon kirjaamon ja netin lisäksi, teknisten palveluiden (kaupungintalon 3. kerros) ja katukunnossapidon (Kangaskatu 2) toimistolta.

Hakemukseen tulee sisältyä selvitys edellisen vuoden tien kunnossapitoa koskevista tileistä.

Hakemukset on toimitettava kaupungintalon kirjaamoon, osoite PL 205, 48101 Kotka. Käyntiosoite: Kustaankatu 2.

Lisätietoja

 

Kunnossapitopäällikkö
Anu Heinikoski
puh. 044 702 4386

 

 

Ympäristönsuojelu- ja eläinsuojeluavustukset

Ympäristölautakunta myöntää Kotkassa toimiville yhteisöille avustuksia lautakunnan toimialaan kuuluviin ympäristönsuojelua ja eläinsuojelua tukeviin tarkoituksiin. Hakemus tehdään vuosiavustushakemuslomakkeelle: www.kotka.fi/lomakkeet. Hakemukset toimitetaan Kotkan ympäristölautakunnalle osoitteella Kotkantie 6, 48200 Kotka, tai kaupungintalon kirjaamoon.
 

Siirry sivulle

Hakemukset toimitetaan Kotkan ympäristölautakunnalle osoitteella Kotkantie 6, 48200 Kotka, tai kaupungintalon kirjaamoon.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö
Heli Ojala (ympäristönsuojeluavustukset)
puh. 044 702 4805

Kaupungineläinlääkäri
Nelli Gartman (eläinsuojeluavustukset)
puh. 040 577 2198Taide- ja kulttuurilaitosten yleisavustus ja vuokra-avustus

Kotkassa toimiville taide- ja kulttuurilaitoksille voidaan myöntää yleisavustusta toimintaa varten sekä vuokra-avustusta toimitilakustannuksiin. Avustus on tarkoitettu hakemista seuraavan toimintavuoden kustannuksiin ja se on käytettävä em. toimintavuoden aikana. Hakemukset käsitellään seuraavan vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä.
 

Lisätietoja

controller Tiina Lampinen
puh. 040 767 8363.

Yleishyödyllisen yhteisön toimitila-avustus

Kotkalaisella yleishyödyllisellä yhteisöllä on mahdollista hakea toimitila-avustusta sellaisen toimitilan kustannuksiin, jonka pääasiallinen käyttö on yleistä tai yleishyödyllistä.

Avustukset myönnetään kirjallisten hakemusten perusteella. Myöntämisperusteet tarkentuvat kevään aikana.

 

Lisätietoja

controller Tiina Lampinen
puh. 040 767 8363.

Kiinteistöveroavustus

Kotkalainen yleishyödyllinen yhteisö voi hakea avustusta pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä olevasta kiinteistöstä määrättyyn kiinteistöveroon.

Avustukset myönnetään kirjallisten hakemusten perusteella. Myöntämisperusteet tarkentuvat kevään aikana.

Avustusta voidaan myöntää, mikäli talousarviossa on siihen varattu määrärahaa.

Lisätietoja

controller Tiina Lampinen
puh. 040 767 8363.