Ruoppaus

Ruoppaukset ovat vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan luvanvaraisia, jos ruopattavan massamäärän tilavuus ylittää 500 m3. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta.

Massamäärältään enintään 500 m3:n ruoppauksista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Tee ilmoitus ymparisto.fi -sivustolla. Myös vesialueen niitoista tulee olla yhteydessä ennen niiden toteuttamista.