Etelä-Kymenlaakson ilmanlaadun seuranta

Kotkan ympäristöpalveluiden yksikkö seuraa alueen ilmanlaatua kahdella jatkuvatoimisella ilmanlaadun mittausasemalla, Kotkansaarella ja Rauhalassa. Asemilla mitataan yhdyskuntailman hengitettävien hiukkasten, typenoksidien ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuutta. Lisäksi mittausverkkoon kuuluu siirrettävä mittausasema. Siirrettävällä mittausasemalla mitataan hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja typenoksidien pitoisuutta.

Kotkan mittausasemien ilmanlaatu

Mittaustulokset siirtyvät kahden minuutin keskiarvoina Enview- mittaustulosten käsittelyohjelman kautta ympäristöpalveluiden tietokoneelle, josta niitä voidaan seurata reaaliaikaisesti. Tuloksista laaditaan kuukausittain yhteenvetoraportit sekä vuosiraportit.

Vuodesta 1990 vuoteen 2014 asti tarkkailu on toteutettu Kotkassa yhteistarkkailuna, jolloin tarkkailun kustannuksiin on Kotkan kaupungin lisäksi osallistuneet alueen suurimmat teollisuus- ja energiantuotanto-laitokset päästömääriensä suhteessa.

Vuoden 2015 alusta tarkkailua on jatkettu uusitun yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti, yhteistyössä naapurikuntien ja alueen merkittävimpien ilmaa kuormittavien laitosten kanssa. Seurannan käytännön toteutuksesta vastaa Kotkan ympäristöpalveluiden yksikkö.