Pelastustoiminta ja onnettomuuksien ehkäisy

Kotkan alueen pelastustoiminnasta vastaa Kymenlaakson pelastuslaitos.

Siirry Kymenlaakson pelastuslaitoksen sivustolle

Päivystys

Päivystävä palomestari Kotkan päivystysalue puh. 044 702 6211

Pelastuslaitoksen palvelut ja yhteystiedot

Pelastuslaitoksen ohjeet ja lomakkeet

Palotarkastus

Palotarkastuksen tavoitteena on tukea omatoimista varautumista sekä valvoa pelastuslain noudattamista. Määräaikaiset palotarkastukset tehdään valvontasuunnitelman mukaisiin kohteisiin.
Lue lisää valvontatoiminnasta

Pelastustoimi toimii asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa. Nuohouksen osalta (30.06.2019 alkaen) rakennuksen omistajan/haltijan vastuulla on tilata nuohous itse haluamaltaan yrittäjältä. Nuohoustyön tekijältä edellytetään jatkossakin nuohoojan ammattitutkintoa. Yhteystietoja ammattinuohoojille löytyy esimerkiksi osoitteesta: www.nuohoojat.fi.

Ilmoitus onnettomuusriskistä

Pelastuslaki velvoittaa viranomaisia, kuntaa ja julkisyhteisöjä ilmoittamaan havaitsemastaan palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä pelastusviranomaiselle.

Ilmoita onnettomuusriskistä tai vaarasta