Lisätietoa ja ohjeita omakotitontin varaajille

Ohjeita omakotitontin varaajille ja vuokraajille

Omakotitontin vuokrasopimusmalli

Omakotitontin kauppakirjamalli

 1. Omakotitontin varausmaksu on 150 €, joka hyvitetään ensimmäisessä vuokrassa tai kauppahinnassa. Tontit ovat haettavissa ns. jatkuvalla haulla. Uusia tontteja voi tulla haettavaksi kaksi kertaa vuodessa. Tontit jaetaan arpomalla varausjärjestys. Arvonnasta yli jäävät tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.
 2. Tontin vuokraajalta tai ostajalta peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen tontin lohkomismaksu. Maksu peritään, kun vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettu.
  Lisätietoja lohkomismaksuista
 3. Rakennuksen paikan maastoonmerkintä- ja sijaintikatselmusmaksu peritään rakennusluvan yhteydessä kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.
 4. Tontin ostajalta tai vuokraajalta peritään vesi- ja viemäriliittymismaksu kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.
  Lisätietoja kymenvesi.fi sivustolta
 5. Mikäli alueen asemakaavamääräyksissä on rakennukselle kaukolämpöverkkoon liittymisvelvoite, on vuokranottaja velvollinen liittämään rakennuksensa kaukolämpöverkkoon, mikäli se rakentamisvaiheessa on mahdollista. Mikäli vuokranottaja ei noudata tätä velvoitetta, tulee hänen maksaa kaupungille sopimussakkona liittymämaksun suuruinen korvaus.
  Poikkeuksena maankäyttö- ja rakennuslain 57a §:ssä esitetyt säännökset vähän energiaa kuluttavien tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvalla lämmitysjärjestelmällä toimivien rakennusten rakentamisesta.
  Lisätietoja kaukolämmöstä kotkanenergia.fi -sivustolta
 6. Omakotitontin sähköliittymästä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.
  Lisätietoja sähköliittymistä Kymenlaakson Sähkön -sivustolta
 7. Kun tontinvaraaja haluaa vuokrata varaamansa tontin, tulee siitä ilmoittaa tontti-insinöörille hyvissä ajoin ennen haluttua sopimuksen allekirjoittamispäivää.
 8. Tontit luovutetaan vuokraajille siinä kunnossa, kun ne ovat vuokraushetkellä. Kaupunki ei osallistu rakennuksen perustamiskustannuksiin. Varaajan tulee selvittää tontin perustamisolosuhteet.
 9. Tutustu huolella voimassa olevaan asemakaavaan ja mahdolliseen rakennustapaohjeeseen. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi:
  • selvittäkää tonttinne korkeusolosuhteet sekä katukorot katusuunnitelmasta että ne voidaan huomioida rakennussuunnittelussa. Tontin korkeuserot vaikuttavat tontille sopivan talotyypin valintaan.
  • harkitkaa rakennuksen ja sen osien lattiakorkeudet suhteessa kadun ja pihan korkeusasemaan. Asunto-osa, taloussiipi ja autotalli voivat olla eri tasossa.
  • jättäkää kadun ja autotallin väliin vähintään 5 m vapaata tilaa, ellei kaavassa ole muuta määrätty. Tarkistakaa, ettei ajoluiskan kaltevuus ole suurempi kuin 1/8.
  • harkitkaa tarkoin puiden kaatoa tontilta. Puiden kaataminen voidaan tehdä rakennuslupapäätöksen mukaisilta rakentamisalueilta. Sopivan kokoisia kauniita puita ja tukevia taimia kannattaa jättää tontille. Mikäli on tarpeellista, voi puita kaataa myöhemminkin, jolloin se edellyttää puunkaatoluvan puistotoimelta. Rakennusvaiheen varastointi- ja työskentelyalue on sijoitettava siten, että tontille muuten sopiva puusto voidaan säilyttää.
 10. Vuokratulle tontille on rakennettava voimassa olevan asemakaavan sekä rakennustapaohjeen mukainen rakennus.
  Varaajaa tai suunnittelijaa kehotetaan olemaan yhteydessä rakennusvalvontaan viimeistään suunnittelun luonnosvaiheessa, mielellään ennen suunnittelun aloittamista .
 11. Kaupungilta varattavat tontit luovutetaan vuokrasopimuksella tai kauppakirjalla. Vuokrattaessakin tontti on mahdollisuus lunastaa omaksi, kun tontille asemakaavan mukaisesti rakennettu rakennus on valmis (III- ja IV vyöhykkeet).
 12. Vuokrasopimus on kirjattava maanmittauslaitoksessa. Samassa yhteydessä on vuokraoikeuteen haettava myös sopimuksessa määrätty panttikirja kaupungille.
  Lisätietoja vuokrasopimuksen kirjaamisesta Maamittauslaitoksen sivuilta