Katualueen aitaus- ja kaivuluvat

Mikäli rakennustyön tms. yhteydessä tarvitaan kaupungin yleisiä alueita työmaakäyttöön, tulee ennakkoon hakea lupa:

Kaivutöihin, kadun katkaisuun tai tilapäisiin liikennejärjestelyihin Infran suunnitteluyksiköstä.

Katualueen aitaukseen, alueen vuokraukseen, siirtolavan, nosturin ym. sijoittamiseen Maanhankinta- ja luovutusyksiköstä.