Kuulutus, OAS

Karhulan keskustan osayleiskaava (nro Y25), vireilletulo ja  osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo

Kotkan kaupunkisuunnittelu on laittanut vireille Karhulan keskustan osayleiskaavan laatimisen. Suunnittelualue käsittää Karhulan keskusta-alueen rajoittuen lännessä Kymijokeen, pohjoisessa Kymin kirkkoon, etelässä Suomenlahteen ja idässä pääosin Hurukselantiehen ja Ratakatuun. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja valmistuttuaan se ohjaa yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 8.10.–12.11.2018 kaavoituksessa kaupungintalolla sekä www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/ yleiskaavat Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 12.11.2018 mennessä kirjaamoon kirjaamo@kotka.fi, PL 205, 48101 Kotka.

Karhulan keskustan osayleiskaavan laatimisesta ja sen tavoitteiden määrittelystä järjestetään esittelytilaisuuksia ja muita osallistumismahdollisuuksia vuodenvaihteessa 2018-2019. Näistä vaikutusmahdollisuuksista tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja: yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski, p. 040 620 8620, pauli.korkiakoski@kotka.fi kaavoitusarkkitehti Oskari Orenius, p. 040 358 8831, oskari.orenius@kotka.fi

KAUPUNKISUUNNITTELU

 

Takaisin edelliselle sivulle