Kuulutus, luonnosvaihe

KARHULAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA (NRO Y25), KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ

Kotkan kaupunkisuunnittelu on laatinut luonnoksen Karhulan keskustan osayleiskaavasta. Suunnittelualue käsittää Karhulan keskusta-alueen rajoittuen lännessä Kymijokeen, pohjoisessa Kymin kirkkoon, etelässä Suomenlahteen ja idässä pääosin Hurukselantiehen ja Ratakatuun. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja valmistuttuaan se ohjaa yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta.

Luonnosaineisto on MRL 62 §:n mukaisesti nähtävänä 25.3.–30.4.2020 kaupungin internetsivuilla www.kotka.fi/yleiskaavat sekä kaavoituksessa kaupungintalolla. Lisäksi luonnoksen käsittelemiin aiheisiin voi tutustua tarkemmin internetsivuilta löytyvien teemakohtaisten kyselyiden sekä 3Dkaupunkimallin avulla. Kyselyt ovat auki 1.4.–30.4.2020.

Koronatilanteen vuoksi toivomme luonnosaineistoon tutustumista sähköisesti ja yhteydenpidon tapahtuvan pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostilla. Tapaamisesta kaavoituksen henkilökunnan kanssa ja aineistoon tutustumisesta kaupungintalolla tulee sopia ennakkoon. Jos tilanne sallii, niin kaavaluonnoksesta järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuuksia myöhemmin keväällä. Näistä mahdollisuuksista tiedotetaan erikseen.

Mielipiteet osayleiskaavaluonnoksesta tulee lähettää kirjaamoon 30.4.2020 mennessä: kirjaamo@kotka.fi tai PL 205, 48101 Kotka. Mielipiteet merkinnällä ”Karhulan keskustan osayleiskaava”.

Lisätietoja:
yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski, p. 040 620 8620, pauli.korkiakoski@kotka.fi
kaavoitusarkkitehti Oskari Orenius, p. 040 358 8831, oskari.orenius@kotka.fi

 

KAUPUNKISUUNNITTELU

 

Takaisin edelliselle sivulle