Karhulan keskustan osayleiskaava (Y25)

Karhulan keskustan osayleiskaavalla tarkastellaan Karhulan keskeisiä alueita kokonaisuutena. Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää Karhulan keskusta-alueen rajoittuen lännessä Kymijokeen, pohjoisessa Kymin kirkkoon, etelässä Suomenlahteen ja idässä pääosin Hurukselantiehen ja Ratakatuun. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja valmistuttuaan se ohjaa yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta.

Karhulan keskustan osayleiskaava on tullut voimaan 12.7.2021.

 

Asiakirjat ja liitteet

Suunnittelun eteneminen

Karhulan keskustan osayleiskaavan eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1.versio 27.9.2018) (pdf 2,8 Mt)

Tavoitevaihe

Tiedote 22.2.2019

Tavoitevaiheen vuorovaikutuksen yhteenveto (pdf 2 Mt)

Karhulan tulevaisuus -kyselytulokset 8.1.2019 (pdf 1,3 Mt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.versio 19.2.2019) (pdf 3,4 Mt)

Luonnos 25.3. – 30.4.2020

Tiedote 11.3.2020: Karhulan keskusta uudistuu – osayleiskaava luonnosvaiheessa

Kuulutus

Osayleiskaavaluonnos (pdf 4,7 Mt)

Selostusluonnos (pdf 3,8 Mt)

Ehdotus 10.2. – 19.3.2021

Kuulutus

Osayleiskaavaehdotus (pdf 11,2 Mt)

Selostusehdotus (pdf 4 Mt)

Karhulan 3D-kaupunkimalli

Kaupunginhallitus 17.5.2021

Kaupunginvaltuusto 31.5.2021

Kaava tullut voimaan 12.7.2021