Kuulutus, ehdotus

Asemakaavan muutosehdotus Karhulan alakoulu,
kaava nro 0121

on selostuksineen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä kaupungintalon 4. kerroksessa
kaupunkisuunnittelun kaavoitustoimistossa 23.3.-2.5.2022.
Mahdolliset muistutukset on jätettävä kaupunginhallitukselle osoitettuina Kotkan kaupungin
kirjaamoon, Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai kirjaamo@kotka.fi viimeistään 2.5.2022.
Merkki 0121 Karhulan alakoulu ehdotus.

Kaavoitusta koskevat asiakirjat ovat osoitteessa
www.kotka.fi/asemakaavat

Kotkassa 22.3.2022

KOTKAN KAUPUNGINHALLITUS

Kaavoituskatsaus 2021 ja kaavoitusohjelma 2022-2023

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee laatia vuosittain katsaus vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Kotkan kaupungin kaavoituskatsaus 2021 ja kaavoitusohjelma 2022-2023 on nähtävillä
kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.kotka.fi/kaavoitus

Takaisin edelliselle sivulle