Rauhala, Karhulan alakoulu (0121)

Rauhalan kaupunginosassa puistoa, urheilualuetta, autopaikkojen korttelialuetta ja katualueita koskien on laadittu asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen (kaava nro 0121) tavoitteena on sijoittaa uusi Karhulan alakoulu Katajaisten urheilukentän ja jäähallin yhteyteen niin, että alue rakentuu koulun, urheilun ja liikunnan alueena.

Karhulan alakoulun asemakaavan muutos on tullut voimaan 3.8.2022.                                                                                                                                                                                             

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.3.-1.4.2021

Luonnos 2.2.-3.3.2022

Ehdotus 23.3.-2.5.2022

Kaupunginhallitus 30.5.2022

Kaupunginvaltuusto 13.6.2022

Kaava tullut voimaan 3.8.2022