Kuulutus: vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS) NÄHTÄVILLÄ OLO
16. AITTAKORPI, MUSSALONTIE, kaava 0820

Muutoksella tarkastellaan liityntäpysäköinnin ja liiketoiminta-alueen laajentamista Aittakorventien ja valtatie 7 väliselle alueelle Mussalontien varrella. Kaavasta laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus.
Valmistelijat kaavoitusarkkitehti Marja Pelo, marja.pelo@kotka.fi, p. 040 638 9054
ja asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen, marja.kukkonen@kotka.fi, p. 040 723 6112

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 § mukaisesti nähtävänä 20.1. – 19.2.2021 kaavoituksessa kaupungintalolla 4.krs sekä www.kotka.fi/asemakaavat.
Mielipiteet 19.2.2021 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Merkintä ’0820 Mussalontie_OAS’.

KAUPUNKISUUNNITTELU

 

Takaisin edelliselle sivulle