Mussalontie (0820)

Asemakaavamuutoksella tarkastellaan liityntäpysäköinnin ja liiketoiminta-alueen laajentamista Aittakorventien ja valtatie 7 väliselle alueelle Mussalontien varrella.

Mussalontien asemakaavan muutos on tullut voimaan 25.5.2022.

 

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.1.–19.2.2021

Luonnos 30.6.–13.8.2021

Ehdotus 1.12.2021–14.1.2022

Kaupunginhallitus 21.3.2022

Kaupunginvaltuusto 4.4.2022

Kaava tullut voimaan 25.5.2022