Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1019)

Kyminlinna, asemakaava ja asemakaavan muutos,
kaava nro 1019, vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka koskee asemakaavaa kaupunginosissa 12. Kyminlinna,
maa- ja vesialue ja 42. Koivula, maa- ja vesialue ja asemakaavan muutosta kaupunginosassa 12. Kyminlinna, korttelit 1201 ja 1202, puisto ja katualueet.

Kaavan laatimisen tavoitteena on turvata Kyminlinnan luonto-, historialliset- ja kulttuuriarvot sekä mahdollistaa alueelle sopivaa virkistys-, tapahtuma- ja matkailutoimintaa. Asemakaavan laatimisen yhteydessä tehdään maankäyttösopimus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 22.1.–20.2.2020 kaupungintalon 4. kerroksessa kaavoituksessa sekä
osoitteessa www.kotka.fi/asemakaavat
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lähettämään 20.2.2020 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo Kotkan kaupunki,
Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’1019 Kyminlinna’.
Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Patricia Broas, patricia.broas@kotka.fi p. 040 647 1539.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle