Kotkansaari, Teboilin kortteli (0320)

Kotkansaaren Teboilin korttelille on laadittu asemakaavan muutos. Asemakaavan (kaava nro 0320) tavoitteena on mahdollistaa monimuotoista asumista ja liiketoimintaa tarjoavan korttelin toteuttaminen ns. Teboilin tontille. Asemakaavamuutos käsittää korttelin 28 ja osan Koulukatua.

Teboilin kortteli oli luonnosvaiheeseen saakka osa Kotkan sisääntulotien asemakaavaa (kaava nro 0718).
Sisääntulotien asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon (2.9.-4.10.2019)
jälkeen Teboilin kortteli erotettiin aikataulusyistä omaksi kaavahankkeekseen,
joka vietiin päätöksentekoon omana hankkeenaan.

Teboilin korttelin asemakaavan muutos on tullut voimaan 13.11.2020.

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.1.-12.2.2019

Luonnos 2.9.-4.10.2019

Kaupunkirakennelautakunta 16.6.2020 ja 1.7.2020

Ehdotus 8.7.-7.8.2020

Kaupunginhallitus 24.8.2020

Kaupunginvaltuusto 21.9.2020

Kaava tullut voimaan 13.11.2020