Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (uudelleen nähtävänä)

Ruukinkatu 6 ja 12, asemakaavan muutos, kaava nro 0618, vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. kaupunginosa Kotkansaari, kortteli 129 tontti 8 ja kortteli 136 tontti 6 sekä osa katu- ja puistoaluetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Ruukinkatu 6:ssa vanhan poliisitalon tontin uusi käyttö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on uudelleen nähtävänä 15.3.–29.3.2019 (MRL 63 §) kaupungintalon 4. kerroksessa kaavoituksessa sekä osoitteessa www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 29.3.2019 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, PL 205, 48101 Kotka tai Kustaankatu 2. Palautteeseen merkintä ”0618 Ruukinkatu 6 ja 12”.
Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Patricia Broas, patricia.broas@kotka.fi p. 040 642 9010.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle