Kotkansaari, Keskuskatu 43 (0621)

4. kaupunginosaan Kotkansaari korttelin 38 tontille 7 ja katualueelle on laadittu asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen (kaava nro 0621) tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon toteuttaminen tontilla keskustan yhdyskuntarakennetta uudistaen ja täydentäen.

Keskuskatu 43 asemakaavan muutos on tullut voimaan 4.1.2023.  

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.1.-17.2.2022

Luonnos 8.4.-6.5.2022

Ehdotus 31.8.-30.9.2022

Kaupunginhallitus 24.10.2022

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022

Kaava tullut voimaan 4.1.2023