Kuulutus, luonnos

Kotkansaaren sisääntulotie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 0718, luonnoksen nähtävilläolo

Kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaavan luonnos 1. kaupunginosa Kotkansaari, vesialue, 2. kaupunginosa Kotkansaari, vesialue, 6. kaupunginosa Hovinsaari, vesialue ja 7. kaupunginosa Hovinsaari, vesialue sekä asemakaavan muutosluonnos 1. kaupunginosa Kotkansaari, satama-alueet ja katualue, 2. kaupunginosa Kotkansaari, korttelin 9 tontti 3, korttelit 27A (1027), 28, 33 ja 127, korttelin 7 autopaikka-alue, osa korttelin 43 autopaikka-aluetta, rautatiealue, tiealue, katualueet ja puistoalue.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusi sisääntulotie Kotkansaarelle.

Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan maankäyttösopimus.

Luonnos on MRA 62§ mukaisesti nähtävänä 2.9.−4.10.2019 kaupungintalon 4. kerroksessa kaavoituksessa sekä osoitteessa www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/
Mielipiteet luonnoksesta pyydetään lähettämään 4.10.2019 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’0718 Sisääntulotie’.

Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Patricia Broas, patricia.broas@kotka.fi p. 040 647 1539

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle