Kuulutus, ehdotus

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, Kotkansaaren sisääntulotie, kaava nro 0718 ja pysäköinnin mitoituksen ohje

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus Kotkansaaren sisääntulotie, kaava nro 0718

on selostuksineen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä kaupungintalon 4. kerroksessa kaupunkisuunnittelun kaavoitustoimistossa 10.11. – 17.12.2021.

Kaavoitusta koskevat asiakirjat ovat osoitteessa www.kotka.fi/asemakaavat

Pysäköinnin mitoituksen ohje on nähtävänä kaupungintalon 4. kerroksessa kaupunkisuunnittelun kaavoitustoimistossa
10.11. – 17.12.2021.

Pysäköinnin mitoituksen ohjetta koskevat asiakirjat ovat osoitteessa www.kotka.fi/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus

Mahdolliset sisääntulotien muistutukset ja pysäköinnin mitoitusohjeen kommentit on jätettävä kaupunginhallitukselle osoitettuina Kotkan kaupungin kirjaamoon, Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai kirjaamo@kotka.fi viimeistään 17.12.2021.
Merkki 0718 Kotkansaaren sisääntulotie / Pysäköinnin mitoitus.

Kotkassa 4.11.2021

KOTKAN KAUPUNGINHALLITUS

Takaisin edelliselle sivulle