Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)
nähtävillä olo 18. kaupunginosa Kaukola pohjoinen, kaava 0720

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Kaukolan asuinaluetta Kokoojatien pohjoispuolelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 § mukaisesti nähtävänä 24.2. – 24.3.2021 kaavoituksessa kaupungintalolla 4.krs sekä osoitteessa www.kotka.fi/asemakaavat

Mielipiteet 24.3.2021 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki,
Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Merkintä ’0720 Kaukola pohjoinen OAS’.

Mikäli haluat asioida kaavoituksessa paikan päällä, sovi tapaamisesta etukäteen kaavoituksen henkilökunnan kanssa. Lisätietoja kaavasuunnittelija Elina Masalin, p. 040 773 7752, elina.masalin@kotka.fi

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle