Kaukola pohjoinen (0720)

Kaukolan kaupunginosaan on laadittu ensimmäinen asemakaava. Asemakaavan (kaava nro 0720) tavoitteena on laajentaa Kaukolan olevaa asuinaluetta sekä mahdollistaa kaupungin tarjoamien tonttien saatavuus Kotkan läntisillä alueilla.

Kaukola pohjoinen asemakaava on tullut voimaan 4.4.2023.

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.2.-24.3.2021

Luonnos 1, 11.6.-9.7.2021

Luonnos 2, 2.5.-1.6.2022

Ehdotus 2.11.-5.12.2022

Kaupunginhallitus 30.1.2023

Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaa, -merkintöjä ja -määräyksiä sekä selostusta on täydennetty luonteeltaan vähäisin teknisluonteisin korjauksin:

Kaupunginvaltuusto 13.2.2023

Kaava tullut voimaan 4.4.2023