Kuulutus, luonnosvaihe

VANHA MERIVARTIOASEMA, KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLE (kaava 0122)

Kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaava ja asemakaavamuutoksen luonnos kaupunginosaan 5. Katariina, osa viher- ja vesialuetta. Tavoitteena on mahdollistaa asuin- ja majoitustoiminta entisen merivartioaseman alueella, osoittaa muinaismuistokohteen suojelumerkinnät sekä turvata alueen luonto- ja virkistysarvoja. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan maankäyttösopimus.
Luonnos on MRL 62 § mukaisesti nähtävillä 23.11.–31.12.2022 kaupungintalon 4.krs kaavoituksessa sekä www.kotka.fi/asemakaavat.

HIOMONLAAKSO, KAAVAMUUTOS VIREILLE (kaava 0322)

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaavan muutos sekä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS koskien kaupunginosaa 31. Karhula, osa teollisuusalueesta. Tavoitteena on mahdollistaa asumista ja työpaikkoja.
OAS on MRL 63 § mukaisesti nähtävänä 23.11.–31.12.2022 kaupungintalon 4.krs kaavoituksessa sekä www.kotka.fi/asemakaavat.

Mielipiteet kaavasta (0122) tai osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (0322) 31.12.2022 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka.

Palautteeseen merkintä ’0122 Vanha merivartioasema, Luonnos’ tai ’0322 Hiomonlaakso, OAS’.

Lisätietoja Vanhan Merivartioaseman kaavasta kaavoitusarkkitehti Marja Pelo, marja.pelo@kotka.fi, p. 040 638 9054 ja
Hiomonlaakson kaavasta kaavoitusarkkitehti Oskari Orenius, oskari.orenius@kotka.fi, p. 040 358 8831 tai kaavoituspäällikkö Patricia Broas, patricia.broas@kotka.fi, p. 040 647 1539.

Halutessasi tavata henkilökohtaisesti, sovi tapaaminen ennakkoon.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle