Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Raakunkuja 1, asemakaavan muutos, vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava 0919

Kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskien asemakaavaa kaupunginosassa 40. Kalliokoski korttelissa 55, osoite Raakunkuja 1-3.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alue liikerakentamiseen.

Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan maankäyttösopimus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 11.12.2019−10.1.2020 kaavoituksessa kaupungintalon 4. kerroksessa sekä osoitteessa www.kotka.fi/asemakaavat

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lähettämään 10.1.2020 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’0919 Raakunkuja 1’.

Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Marja Pelo, p. 040 638 9054, marja.pelo@kotka.fi

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle