Kuulutus: vireilletulo, osallistumis- ja arviointi­suunnitelma sekä luonnos

Kalervonkatu 10, asemakaavan muutos, vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnoksen nähtävilläolo, kaava nro 0519

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutoksen luonnos koskien asemakaavaa kaupunginosassa 40. Kalliokoski korttelissa 22, osoite Kalervonkatu 10.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alue toimitila- ja asuinrakentamiseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos ovat MRL 62 ja 63 § mukaisesti nähtävänä 11.9. – 2.10.2019 kaavoituksessa kaupungintalon 4.kerroksessa sekä www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/asemakaavat

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta pyydetään lähettämään 2.10.2019 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’0519 Kalervonkatu 10’.

Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Marja Pelo, puh. 040 638 9054, marja.pelo@kotka.fi

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle