Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Jylppy, asemakaavan muutos, vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava 0619

Kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11. kaupunginosa Jylppy, osa Soravuorenpuistoa, osoite Louhospolku.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kahden teollisuustontin välissä oleva kalliojyrkänne rakentamisalueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 1.–29.8.2019 kaupungintalon 4. kerroksessa kaavoituksessa sekä osoitteessa www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lähettämään 29.8.2019 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Lisätietoja kaavasuunnittelija Elina Masalin, elina.masalin@kotka.fi p. 040 773 7752.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle