Kuulutus, luonnos

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos Heinsuolla,
kaava 0120

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos 19. kaupunginosa Heinsuo, osoite Heinsuontie.

Suunnittelualue sijaitsee Pyhtään Kyytkärrin kallioalueelle johtavan tien pohjoispuolella. Tavoitteena on laajentaa viereistä jätteenkäsittelyaluetta ja mahdollistaa yritystoiminta alueella.

Luonnos on MRL 62 §:n mukaisesti nähtävänä 9.11. – 4.12.2020 kaupungintalon 4. krs kaavoituksessa sekä osoitteessa www.kotka.fi/asemakaavat. Mielipiteet luonnoksesta 4.12.2020 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’0120 Heinsuo’.

Mikäli haluat asioida kaavoituksessa paikan päällä, sovi tapaamisesta etukäteen kaavoituksen henkilökunnan kanssa. Lisätietoja kaavasuunnittelija Elina Masalin, p. 040 773 7752, elina.masalin@kotka.fi

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle