Heinsuo (0120)

Heinsuon kaupunginosassa, Heinsuontiellä, on laadittu asemakaava ja asemakaavan muutos. Asemakaavan (kaava nro 0120) tavoitteena on laajentaa viereistä jätteenkäsittelyaluetta ja mahdollistaa yritystoiminta alueella.

Heinsuon asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 6.7.2021. 

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.-17.4.2020

Luonnos 9.11.-4.12.2020

Kaupunkirakennelautakunta 2.2.2021

Ehdotus 15.2.-24.3.2021

Kaupunginhallitus 12.4.2021

Kaupunginvaltuusto 3.5.2021

Kaava tullut voimaan 6.7.2021