Heinsuo, Heinsuontie (0120)

Heinsuon kaupunginosassa, Heinsuontiellä, on laitettu vireille asemakaava ja asemakaavamuutos sekä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavan (kaava nro 0120) tavoitteena on laajentaa viereistä jätteenkäsittelyaluetta ja mahdollistaa yritystoiminta alueella.

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.-17.4.2020