Etukyläntien alue (0117)

Mussalon Etukyläntien, Suojakalliontien ja Kokkokalliontien alueelle on laadittu asemakaava (kaava 0117), tonttijakoesitykset sekä rakennustapaohje. Asemakaavan tarkoituksena on kehittää aluetta rivi- ja pientalovaltaisena alueena.

Asemakaava, tonttijaot ja rakennustapaohje ovat tulleet voimaan 10.1.2020.

Asiakirjat ja liitteet

Ehdotus 2.9.-9.10.2019

Luonnos uudell. nähtävänä 8.-28.5.2019

Luonnos 8.10.-2.11.2018

Selvitykset

Vireilletulo, osallistumis- ja arviontisuunnitelma

Kuulutus