Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun sekä elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnan ja kunnaneläinlääkärille säädettyjen tehtävien hoito.

Kotkan kaupungineläinlääkärit vastaavat eläinlääkintähuoltolain mukaisesta eläinlääkintähuollosta Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan alueella.

Eläinlääkintähuoltosuunnitelma 2019-2021

Kotkan kaupungineläinlääkäri on koonnut ohjeen monenlaisia eläimiin liittyviä ongelmatilanteita varten Kotkan, Pyhtään, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän asukkaille:

Eläin pulassa - miten toimia?