Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun sekä elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnan ja kunnaneläinlääkärille säädettyjen tehtävien hoito.

Kotkan kaupungineläinlääkärit vastaavat eläinlääkintähuoltolain mukaisesta eläinlääkintähuollosta Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan alueella.