Maa-ainesasiat

Maa-ainesluvat myönnetään maa-aineslain (555/1981) nojalla ja niitä valvoo ympäristölautakunta.

Kotkassa ei ole laajoja yhtäjaksoisia maa-ainesesiintymiä, vaan ainesvarat ovat sijoittuneet hajanaisesti ja ovat niukat. Merkittävimmät esiintymät sijaitsevat Lehmäsaaressa, Kyntösuonkankaalla, Santaniemessä, Äijänniemi-Hiekkaniemi-alueella, Pernoo-Laajakoski-Parikka-alueella sekä Kirkonmaan keskiosassa. Nämä esiintymät ovat usein myös pohjavesialueita ja soveltuvat hyvin virkistyskäyttöön.

Niukkojen sora- ja hiekkavarojen vuoksi murskauskelpoista materiaalia on otettu myös kallioperästä. Alueen rapakivi on lisäksi houkuttelevaa rakennuskivenä ja sitä louhitaan tähän tarkoitukseen Rajavuorten kallioalueella Kotkan ja Pyhtään rajalla.

Maaperänsuojelulainsäädäntö

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Heli Kiviranta
GSM 044 702 4803