Rakennusten purkaminen polttamalla pelastuslaitoksen harjoituskäytössä

Jätelaissa määritellyn jätehuollon etusijajärjestys-periaatteen mukaan purkukuntoiset rakennukset tulee purkaa ja purkujätteet lajitella siten, että materiaalit saadaan mahdollisimman tehokkaasti kierrätettyä, uudelleenkäytettyä tai hyödynnettyä aineena.

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä todetaan, että purettavien rakennusten ja muiden jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kymenlaakson pelastuslaitos voi kuitenkin polttaa savusukellusharjoitusten yhteydessä tarvitsemansa määrän purettavia rakennuksia kiinteistön omistajan suostumuksella. Harjoituskäyttöön hyväksyttävät poltettavat rakennukset arvioidaan tapauskohtaisesti ja harjoituskäyttöön tulee olla perusteltu syy.

Rakennuksen polttamisesta ja purkamisesta tulee lisäksi olla Kotkan kaupungin rakennusvalvonnan myöntämä purkulupapäätös tai hyväksymä purkuilmoitus sekä Kotkan kaupungin ympäristökeskuksen puoltava lausunto.

Ohjeita rakennuksen purkamiseen polttamalla Kymenlaakson pelastuslaitoksen harjoituskohteena Kotkassa ja Pyhtäällä

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA