Maa-ainesten ottolupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan lupa lukuun ottamatta pienimuotoista kotitarveottoa.

Ottaminen on aina (myös kotitarpeeseen otettaessa) tehtävä niin, että vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi.


Lisää tietoa maa-ainesten ottoluvasta

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Lupahakemus maa-ainesten kotitarveottoon

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA