Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö

Ympäristölautakunta ja sen alainen ympäristökeskus valvoo ja edistää kaupungin omistamien maa-, metsä- ja vesialueitten suojelua laatimalla alueiden suojelu- ja hoitosuunnitelmia sekä seuraamalla niiden toteutumista.

Kotka sijaitsee Suomenlahden rannikolla, Kymijoen suulla. Sen luonto on monipuolinen, sillä merellinen sijainti on vaikuttanut alueen lajistoon. Tyypillisten sisämaan lajien lisäksi alueella on varsinaisia merenrantalajeja sekä lajeja, joita esiintyy vain rannikkoseuduilla muutaman kilometrin säteellä merenrannasta. Omien lajien ohella Kotkan lajistoon kuuluvat monet ulkomailta kuormien sekä laivojen mukana kulkeutuneet lajit.

Kotkan alueella sijaitsee osin kaksi kansallispuistoa - Itäisen Suomenlahden kansallispuisto ja Valkmusan kansallispuisto (Kotkasta Mustajärvensuo). Näiden lisäksi luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita on kahdeksan.

Alueella on myös joukko valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteita ja kaavassa suojeltavaksi merkittyjä, paikallisesti arvokkaita kohteita. Yksityisten mailta on suojeltu 16 yksittäistä puuta tai vastaavaa kohdetta luonnonmuistomerkkinä.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö
Heli Ojala
Puh. 05 234 4805
GSM 044 702 4805