Kiinteät mittausasemat

Reaaliaikaista tietoa NO2, PM10, PM2.5 ja TRS -pitoisuuksista

Alla olevat typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuskuvaajat päivittyvät kerran tunnissa.

 

   

Typpidioksidi (NO2)

Alla olevassa kuvassa esitetään typpidioksidin pitoisuus (µg/m³) Rauhalan mittausasemalla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).

Hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pienhiukkaset (PM2.5)

Alla olevassa kuvassa esitetään hengitettävien hiukkasten pitoisuudet (µg/m³) Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemilla sekä pienhiukkaset Kotkansaaren asemalla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).

 

Haisevat rikkiyhdisteet (TRS)

Alla olevassa kuvassa esitetään haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet (µg/m³) Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemilla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).