Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus (kestävän kehityksen kasvatus) on kaikille ja kaikenikäisille tarkoitettua kasvatuksellista toimintaa, jonka päämääränä on edistää yksilöiden ja yhteisöjen arvojen, tietojen, taitojen ja toimintatapojen muuttamista kestävän kehityksen mukaisiksi.

Ympäristökasvatus voi olla muun muassa luontokasvatusta, kuluttajakasvatusta, kansainvälisyyskasvatusta, rauhankasvatusta, kulttuuriperintökasvatusta, tulevaisuuskasvatusta ja kestävän kehityksen kasvatusta.

Kymenlaakson ympäristökasvatus

Kymenlaaksossa toimii useita tahoja, jotka kouluttavat, neuvovat ja viestivät ympäristöasioista niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa. Vaikka alueella on aktiivista ympäristökasvatusta, toimintaa ei ole vielä koordinoitu maakunnallisella tasolla.

Kymenlaakson ympäristökasvatuksen visiona on olla arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on, että ympäristökasvatus koskettaa kaikkia ikäluokkia ja toiminnan tavoitteisiin on sitouduttu alueen toimijoiden strategioissa, ohjelmissa ja toiminnassa.

Kymenlaakson ympäristökasvattajia

 • Eko-Idea ry
 • Energiayhtiöt
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 • Kerkko-verkosto
 • Kunnat
 • Kymenlaakson liitto
 • Kyläyhdistykset
 • Kymenlaakson Jäte Oy
 • Kymenlaakson maakuntamuseo
 • Kymenlaakson Partiopiiri ry
 • Langinkosken lukio
 • Luonnonsuojelupiiri ja paikallisyhdistykset
 • Luontokoulu Haili
 • Maaseutunaiset
 • Martat
 • Media
 • Metla
 • Metsähallitus
 • Nuorisokeskus Anjala
 • Oppilaitokset
 • ProAgria
 • Pohjois-Kymen Kasvu ry
 • Päiväkodit
 • Seurakunnat
 • Suomen Ladun paikallisyhdistykset
 • Vesiyhtiöt
 • Vihreä Lippu -koulut
 • Ympäristökoulu Regina
 • 4H-yhdistykset
 • Latuyhdistykset