Kestävä kehitys

Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidettiin YK:n Ympäristökonferenssi. Siellä korostui paikallisen tason merkitys maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaisijana.

Konferenssin seurauksena Kotkassa käynnistettiin kunnan kestävän kehityksen toimintaohjelman Paikallinen Agenda 21:n valmistelu vuonna 1996.

Tarkoituksena oli saada aikaan kunnan eri tahojen välistä vuoro-vaikutusta. Tehtiin toimintaohjelma siitä, millaisin askelin Kotkassa edetään kohti kestävää kehitystä. Sitä tarkistetaan määräajoin.

Ympäristökeskus koordinoi seitsemän työryhmän työtä kestävän kehityksen toimintaohjelman 1998–2003 aikaansaamiseksi. Työryhmiin ilmoittautui noin 100 kotkalaista eri aloilta. Mukana oli myös koululaisia.

Tavoite

Ohjelman tarkoituksena on saada aikaan kestävän kehityksen toteutumista edistäviä muutoksia niin kuntalaisten kuin kunnan työntekijöiden toiminnoissa.

Tarkoituksena on, että Kotkassa omaksutaan kestävän kehityksen periaatteet ja sisällytetään ne kaikkiin kunnassa tapahtuviin toimenpiteisiin ja päätöksiin.

Kyse on pienten askelten toteuttamispolitiikasta. Tärkeintä on, että syntyy keskustelua aiheesta ja sitä kautta suunnitelmia ja toteutumia. Erityisen tärkeää on avoimen ja laaja-alaisen vuorovaikutuksen merkitys.

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelupäällikkö
Heli Ojala
puh. 05 234 4805
GSM 044 702 4805