Rakennusjärjestys

(Hyväksytty valtuustossa 25.09.2017)

Kotkan kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luon-nonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteuttamisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestys 2018 (pdf-tiedosto)