Tontin lohkominen

Tontti on asemakaava-alueella oleva itsenäinen kiinteistö, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tällöin se on rakennuskelpoinen.

Tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomalla. Tontin rajat merkitään maastoon ja selvitetään oikeudelliset rekisteröintiedellytykset ennen toimituskokousta.

Toimituskokouksesta ilmoitetaan asianosaisille. Toimituksessa voidaan muodostaa ja poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta.

Tontin lohkominen suoritetaan pääsääntöisesti maanomistajan hakemuksesta ja hakija maksaa lohkomiskustannukset.

Mikäli lohottava tontti muodostuu koko kiinteistöstä, voidaan se tietyin edellytyksin rekisteröidä tonttina kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä ilman lohkomistoimitusta.
Tällöin ei tehdä karttaa, ei käsitellä rasitteita eikä suoriteta maastokäyntiä.

Lohkomishakemus

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

 

Yhteystiedot

Kaupungingeodeetti
Kirsti Sepponen
p. 040 652 8237

Toimitusinsinööri
Eeva Jääskeläinen
p. 040 530 7224

Maanmittausinsinööri
Jani Piirainen
p. 040 634 9858

Kiinteistörekisterinhoitaja
Mervi Turunen
p. 040 674 3867

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi